Lekarz trzymający pinceteChirurgia kąta mostowo - móżdżkowego

Ponad 90% guzów kąta mostowo-móżdżkowego stanowią nerwiaki nerwu słuchowego – będące łagodnym procesem rozrostowym. Ze względu na trudną lokalizację – w pobliżu pnia mózgu, móżdżku oraz nerwów czaszkowych – leczenie tego typu nowotworów należy to jednych z najbardziej skomplikowanych operacji neurochirurgicznych. W zależności od indywidualnego przypadku ­– moim pacjentom, po rozpoznaniu nerwiaka nerwu słuchowego, zazwyczaj proponuję:

  • W przypadku niewielkich zmian, które nie powodują żadnych objawów – okresową obserwacją, czyli regularne wykonywanie badań obrazowych

  • Operację z zakresu neurochirurgii – polegającą na otwarciu czaszki w znieczuleniu ogólnym

  • Leczenie metodą Gamma Knife – polegającą na zastosowaniu skoncentrowanych dawek promieniowania gamma i całkowitej lub częściowej resekcji guza.

 

Objawy nerwiaka nerwu słuchowego

  • Niedosłuch, który zazwyczaj postępuje stopniowo

  • Szumy uszne

  • Zaburzenia równowagi

  • Niedowład nerwu twarzowego lub trójdzielnego

Przy podejrzeniu guza kąta mostowo-móżdżkowego główną metodą diagnostyczną jest rezonans magnetyczny.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej